ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

Watt Meter & Coupler


Watt meter เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการอ่านค่ากำลังวัตต์ที่ส่งออกและกำลังสะท้อนกลับของสายนำสัญญาณและสายอากาศ เพื่อคอยตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องส่งได้ ส่วน Coupler เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการเอาค่าสัญญาณเพื่อต่อไปกับเครื่องมือวัด สำหรับใช้อ่านค่าต่างๆได้ มีให้เลือกตามการใช้งาน

LCD-5000
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: LCD-5000

 • Measurement forward to 5000 watts
 • Large LCD 2x20 display
 • Setting alarm Forward, Reflect and temperature
 • Build in high current relay for protection
 • Easy to use

ราคา 3,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
DWM-1000
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: DWM-1000

 • Power rating 1000W (continues)
 • Frequency range 80 – 120 MHz
 • Digital forward and reflect display
 • High VSWR alarm
 • Connector N type female

ราคา 3,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
DCP-80175N
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: DCP-80175N

 • Power rating 500W (continues)
 • Frequency range 80 – 140 MHz
 • Coupling range to 50 dB
 • Impedance 50 ohms
 • Connector N Male and N Female

ราคา 1,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
DCP-80175M
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: DCP-80175M

 • Power rating 500W (continues)
 • Frequency range 80 – 140 MHz
 • Coupling range to 50 dB
 • Impedance 50 ohms
 • Connector DIN 7/16 Male and 7/16 Female

ราคา 2,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet