"ดูแลเหมือนครอบครัว ... ก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน"

ดูแล ใส่ใจ และพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งความภูมิใจของเราชาว " RF "

Join Our Team
Work with us

Why work with us ? - บริษัท อาร์ เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด

เราสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กร ตระหนักถึงความสามารถในแต่ละบุคคล เนื่องจากองค์กรที่อยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงได้นั้น ก็คือองค์กรที่ต้องมีการปรับตัว ตลอดจนพัฒนาให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยด้วยนั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่คนทำงานทุกคนไม่อาจมองข้าม ก็คือการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ปรับตัว และเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ดึงศักยภาพของตัวเรานำมาผสมผสานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดผลดีต่อการทำงานและองค์กร เรียนรู้สิ่งใหม่ไม่หยุดนิ่ง แล้วประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำงานในอนาคตย่อม work และ win ได้อย่างแน่นอน

เรามุ่งมั่นในการทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ และยังคงให้ความใส่ใจพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องเสมอมา

Fresh Graduates are welcome

อีกหนึ่งโอกาสในฐานะ " Internship "

เราเปิดโอกาสให้นักศึกษา ทำความรู้จักกับ บริษัท  RF Application  ระหว่างที่ศึกษาอยู่ และค้นหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง เรามอบโอกาสอันมีค่าให้กับคุณ ในการเริ่มต้นมุ่งมั่นสู่อนาคตก่อนใคร นอกจากนี้คุณยังจะได้สัมผัสบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานของทีมงานที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งมีส่วนร่วมกับทีมงานและสามารถนำเอาความรู้ที่ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

  เอกสารประกอบการฝึกงาน

 • สแกนเอกสารจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมเป็น PDF 1 File เท่านั้น
 • ส่ง มาที่ฝ่ายบุคคล hr@rf.co.th

เริ่มต้นกับ "RF" ในฐานะบัณฑิตจบใหม่

เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานกับเรา หากคุณคือบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา สามารถมองหาโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งที่ใช่ได้ที่นี่ เรามีโอกาสที่เพิ่มความท้าทาย ในทุกความสามารถและเปิดมุมมองในโลกแห่งการทำงานอย่างเต็มศักยภาพให้แก่คุณ

Download Application Form

  How to Apply

 • กรอกข้อมูลลงใน Application Form พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วให้ครบถ้วนพร้อมลายเซ็นต์
 • แนบ Resume และเอกสารสำเนาใบรับรองการศึกษาที่สมบูรณ์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาวะทางการทหาร
 • สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สแกนเอกสารประกอบการสมัครงานทั้งหมดรวมเป็น PDF 1 File เท่านั้น
 • ส่ง มาที่ฝ่ายบุคคล hr@rf.co.th