ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

Stereo Encoder


Stereo Encoder เป็นโมดูลที่ให้สำหรับการรวมสัญญาณเสียงทั้งซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน เพื่อใช้สำหรับการส่งสัญญาณในแบบ Stereo ได้ ซึ่งมีให้เลือกตามการใช้งาน

STE-10012
    คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

    Model: STE-10012

  • High quality stereo encoder
  • Build in Audio low pass filter 15 KHz
  • Build in Limiter on/off selectable
  • Balance audio input
  • SMD design

ราคา 4,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet