ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

Filter


Filter เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการรกรองสัญญาณ โดยจะมีทั้ง Low Pass Filter (LPF) คืออุปกรณ์ที่ให้ความถี่ต่ำกว่าผ่านได้, High Pass Filter (HPF) คืออุปกรณ์ที่ให้ความถี่สูงกว่าผ่านได้ และ Band Pass Filter หรือ Cavity Filter คืออุปกรณ์ที่ให้ความถี่ที่ระบุผ่านได้ ซึ่งมีให้เลือกตามการใช้งาน

LPF-500-FM
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: LPF-500-FM

 • Power rating 500W (continues)
 • Frequency range 88 – 108 MHz (tunable)
 • Build in aluminum box
 • ATCB RF capacitor
 • Impedance 50 ohms

ราคา 4,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
LPF-700-FM
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: LPF-700A

 • Power rating 700W (continues)
 • Frequency range 88 – 108 MHz
 • Broadband design
 • High quality RF capacitor
 • Impedance 50 ohms

ราคา 2,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
BPF-10850M
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: BPF-10850M

 • Power rating 500W (continues)
 • Frequency range 88 – 108 MHz (tunable)
 • Low loss design
 • Impedance 50 ohms
 • Input/Output Connector 7/16 Female

ราคา 9,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet