ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

Audio Network


Audio Network เป็นสินค้าที่ใช้สำหรับการกระจายเสียง ทั้งแบบผ่านระบบเครือข่าย (Local Network) และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Network-DSL และ GSM) โดยมีให้เลือกตามคุณสมบัติที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น

AT-400
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AT-400

 • Encoder audio analog to digital
 • High quality audio to 320 kbps
 • Control group announced to 15 Zone
 • Stereo audio quality
 • LED display

ราคา 65,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
AT-200
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AT-200

 • Encoder audio analog to digital
 • High quality audio to 320 kbps
 • Stereo audio quality
 • Easy setup and installation
 • LED display

ราคา 25,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
AR-350
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AR-350

 • Decoder audio digital to analog
 • High quality audio to 320 kbps
 • Control by zone set
 • Stereo audio quality
 • LED display

ราคา 38,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
AR-250
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AR-250

 • Decoder audio digital to analog
 • High quality audio to 320 kbps
 • Control by zone set
 • Stereo audio quality
 • LED display

ราคา 32,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
AR-200
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AR-200

 • Decoder audio digital to analog
 • High quality audio to 320 kbps
 • Stereo audio quality
 • Easy setup and installation
 • LED display

ราคา 20,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
RL-100
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: RL-100

 • Audio streaming receiver
 • Plays Live streaming via internet
 • Stereo audio quality
 • On/Off Control for 220VAC
 • LED display

ราคา 45,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet