ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

Amplifier Module


Amplifier Module เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับขยายสัญญาณเพื่อให้มีความแรงมากขึ้น โดยมีหลายย่านความถี่และหลายขนาดตามกำลังขยาย

AMP-3040-10
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AMP-3040-10

 • Frequency range 300-400 MHz
 • Output up to 10 watts
 • DC input 12-15 V
 • Broadband design
 • Build in directional coupler

ราคา 3,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
AMP-4047-10
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AMP-4047-10

 • Frequency range 400-470 MHz
 • Output up to 10 watts
 • DC input 12-15 V
 • Broadband design
 • Build in directional coupler

ราคา 3,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
AMP-3340-30
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: AMP-3340-30

 • Frequency range 330-400 MHz
 • Output up to 30 watts
 • DC input 12-15 V
 • Broadband design
 • Build in aluminum box

ราคา 8,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
4047-30
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: 4047-30

 • Frequency range 400-470 MHz
 • Output up to 40 watts
 • DC input 12-15 V
 • Broadband design
 • Build in aluminum box

ราคา 8,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet