ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

TX & RX Module


TX / RX Module เป็นโมดูลสำหรับการรับหรือส่งสัญญาณ ทั้งสัญญาณเสียง ข้อมูลหรืออื่นได้ โดยมีทั้งตัวรับและตัวส่ง มีให้เลือกตามแต่ละความถี่และการใช้งาน

MTX-430M
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: MTX-430M

 • UHF analog audio transmitter
 • Frequency range 430.225 MHz (other on request)
 • Build in digital code encoder
 • Output power up to 100 mW
 • Small size

ราคา 2,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
MRX-430M
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: MRX-430M

 • UHF analog audio transmitter
 • Frequency range 430.225 MHz (other on request)
 • Build in digital code encoder
 • Audio output up to 0.5 watt (adjustable)
 • Small size

ราคา 1,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet