ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

PLL FM Exciter


PLL FM Exciter เป็นโมดูลที่ให้สำหรับการสร้างสัญญาณความถี่และระบบเสียงที่จะส่งออกไปในอากาศ ซึ่งมีให้เลือกตามแต่ละความถี่และการใช้งาน

PLL-10830K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: PLL-10830K

 • Frequency range 87.5 – 108 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Build in stereo encoder
 • Build in deviation limiter to +- 75KHz
 • LCD display

ราคา 10,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
PLL-11031K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: PLL-11031K

 • Frequency range 87.5 – 108 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Lock detect signal
 • LCD display

ราคา 4,500.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
PLL-11034K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: PLL-11034K

 • Frequency range 300 – 330 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Lock detect signal
 • LCD display

ราคา 4,800.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
PLL-11035K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: PLL-11035K

 • Frequency range 330 – 360 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Lock detect signal
 • LCD display

ราคา 4,800.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
PLL-11036K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: PLL-11036K

 • Frequency range 400 – 440 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Lock detect signal
 • LCD display

ราคา 4,800.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
PLL-10805W
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: PLL-10805W

 • Frequency range 87.50 – 108.00 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Adjustable power output
 • LCD display

ราคา 4,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet