ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

Dummy Load


Dummy Load เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “โหลดเทียม” ใช้สำหรับการทดสอบกำลังของเครื่องส่งด้านความถี่วิทยุ โดยไม่ต้องต่อกับสายอากาศจริง ซึ่งมีให้เลือกตามการใช้งาน

DML-15050NM
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: DML-15050NM

 • Power rating 50W
 • Frequency range DC – 1.5 GHz
 • VSWR < 1.55 @ 1.5 GHz
 • Impedance 50 ohms
 • Connector N Male

ราคา 1,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
DML-15050NF
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: DML-15050NF

 • Power rating 50W
 • Frequency range DC – 1.5 GHz
 • VSWR < 1.55 @ 1.5 GHz
 • Impedance 50 ohms
 • Connector N Female

ราคา 1,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
DML-30050SF
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: DML-30050SF

 • Power rating 50W
 • Frequency range DC – 3 GHz
 • VSWR < 1.3 @ 3 GHz
 • Impedance 50 ohms
 • Connector SMA Female

ราคา 3,900.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet