ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น - RF Product

FM Receiver


FM Receiver เป็นโมดูลที่ให้สำหรับการรับสัญญาณความถี่และแปลงสัญญาณออกมาเป็นเสียง เพื่อเอาสัญญาณเสียงไปใช้งานต่อไป ซึ่งมีให้เลือกตามแต่ละความถี่และการใช้งาน

RFM-11034K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: RFM-11034K

 • Frequency range 300 – 330 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Mono or Stereo mode selectable
 • LCD display

ราคา 8,500.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
RFM-11035K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: RFM-11035K

 • Frequency range 330 – 360 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Mono or Stereo mode selectable
 • LCD display

ราคา 8,500.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet
RFM-11036K
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specifications)

  Model: RFM-11036K

 • Frequency range 400 – 440 MHz
 • PLL Synthesizer design
 • Easy frequency setting
 • Mono or Stereo mode selectable
 • LCD display

ราคา 8,500.00 บาท (ไม่รวม VAT)

Datasheet