ระบบกระจายเสียงไร้สาย ความถี่ 420.20MHz (UHF Wireless Audio for 420.20MHz) รุ่นปี 2011

UHF Wireless Audio for 420.00MHz V.2011


			

Model: TX-420C

  คุณลักษณะ (Features)  
TX-420C เครื่องส่งวิทยุคมนาคม ใช้เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจาย

เสียงแบบไร้สายในการเผยแพร่ข่าวสาร ของทางราชการให้แก่
ประชาชนภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ด้านหน้า
 
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
TX-420C เครื่องส่งวิทยุคมนาคม UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz
ได้รับใบอนุญาตทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)  
มีบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมถูกต้องตามยี่ห้อและรุ่น
ด้านหลัง
กำลังส่งออกอากาศ 1-10 วัตต์ (Output Power)
  มีการเข้ารหัสควบคุมการเปิด-ปิดของเครื่องลูกข่าย (Encoder)
สามารถเลือกกลุ่มลูกข่ายได้ 16 กลุ่ม หรือทั้งหมด (16 Zones, All Zone)
แต่ละกลุ่มลูกข่ายสามารถตั้งการรับได้ไม่จำกัด (Zone)  
แสดงสถานะการทำงานผ่านหน้าจอ LCD และ LED
ระบบป้องกันสายอากาศมีปัญหา (VSWR protected)
มีจุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่าน RS-232
ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz
กล่องทำจากวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีป้องกันสัญญาณรบกวน
รองรับการติดตั้งตู้ Rack 19 นิ้ว
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัทโทร: 02-732-3319

Model: RX-420C

  คุณลักษณะ (Features)  
RX-420C
เครื่องรับวิทยุคมนาคม ใช้เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจาย  
เสียงตามสายในการเผยแพร่ข่าวสาร ของทางราชการให้แก่ประชาชน
ภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ UHF-FM  
โดยใช้ความถี่ 420.200 MHz
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
เครื่องรับวิทยุคมนาคม UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz
ได้รับใบอนุญาตค้าและทำ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)
มีบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมถูกต้องตามยี่ห้อและรุ่น  
การถอดรหัสควบคุมการเปิด-ปิดของเครื่องลูกข่าย (Decoder) จากเครื่องแม่ข่าย
  สามารถตั้งกลุ่มการรับ (Zone)  
RX-420C
ชุดขยายสัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ และระบายความร้อนแบบอัตโนมัติ
จุดปรับระดับความดังของเสียงได้จากภายนอก
จุดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่าน RS-232
ระบบควบคุมการทำงาน Microcontroller
ระบบควบคุมความถี่แบบ Phase Lock Loop
ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz
สามารถใช้งานขณะแรงดันไฟฟ้าตก
กล่องทำจากวัสดุกันน้ำอย่างดี
มีขนาดเล็ก สะดวกในการติดตั้งและการดูแลหลังการขาย
 
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัทโทร: 02-732-3319

Model: *LX-600 (Option)

  คุณลักษณะ (Features)  
LX-600
เครื่องขยายสัญญาณเสียง (Power Amplifier) ชนิดแมทชิ่งไลน์ (Matching Line)
เน้นการใช้งานภายนอกเช่น ติดตั้งตามเสาไฟฟ้า อาคาร เป็นต้น  
โดยใช้งานร่วมกับ RX-420B, RX-420C และ AR-300
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
กำลังขยายสัญญาณเสียง 60 วัตต์ (Watts)
การส่งสัญญาณชนิดเอ้าพุทแมทชิ่งไลน์ (Output Matching Line)
แรงดันสัญญาณออก 70 โวลต์ 100 โวลต์ (70V/100V)
ทำงานอัติโนมัติร่วมกับ RX-420B, RX-420C และ AR-300
ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz
  กล่องทำจากวัสดุกันน้ำอย่างดี
  มีขนาดเล็ก สะดวกในการติดตั้งและการดูแลหลังการขาย
 
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัทโทร: 02-732-3319

Model: AN-04DP

AN-04DPและขาจับ Antenna
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-04DP
สายอากาศชนิด Folded Dipole ขนาด 4 Stack  
สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม
การแพร่สัญญาณแบบทิศทาง (Direct) เกณฑ์การส่งสัญญาณสูงและ ไปได้ไกล
   
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
สายอากาศเป็นชนิด Folded Dipole ขนาด 4 Stack
ใช้งานย่านความถี่ 420.20 MHz
อัตราขยาย 9 dB
ความต้านทาน 50 โอห์ม
หัวต่อชนิด PL-Female
สายอากาศ และ ขาจับ Antenna
 
     

Model: AN-03Y

AN-03Y
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-03Y
สายอากาศชนิด Yagi ขนาด 3 Elements  
สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องรับวิทยุคมนาคม
การแพร่สัญญาณแบบทิศทาง เกณฑ์การรับสัญญาณสูง
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
สายอากาศเป็นชนิด Yagi ขนาด 3 Elements
ใช้งานความถี่ 420.20 MHz
อัตราขยาย 3 dB
ความต้านทาน 50 โอห์ม
สายอากาศชนิดYagiและขาจับ
หัวต่อชนิด PL-Female

Model: AN-07Y

AN-07Y คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-07Y
สายอากาศชนิด Yagi ขนาด7 Elements  
สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องรับวิทยุคมนาคม
การแพร่สัญญาณแบบทิศทาง เกณฑ์การรับสัญญาณสูง
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
สายอากาศเป็นชนิด Yagi ขนาด7 Elements
ใช้งานความถี่ 420.20 MHz
สายอากาศชนิดYagiและขาจับ
อัตราขยาย 6 dB
  ความต้านทาน 50 โอห์ม
หัวต่อชนิด PL-Female

Heliax Coaxial Cables

Heliax Coaxial Cables
คุณลักษณะ (Features) Datasheet Heliax
สายนำสัญญาณสำหรับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม  
ระบบ UHF ความถี่ 420.200 MHz
สายนำสัญญาณทาง Radio Frequency (RF)
มีอัตราลดการสูญเสียที่ดีกับเครื่องส่งที่มีกำลังวัตต์ต่ำ
 
Heliax Coaxial & Connector
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
  อัตราค่ากำลังส่งที่สะท้อนกลับ = 1 (VSWR = 1.0)