ระบบกระจายเสียงไร้สาย แบบอนาล็อก (Audio Wireless System 2.4 GHz)

Wireless Audio


			

Model: WT-1100

WT 1100
คุณลักษณะ (Features) Datasheet WT-1100
เครื่องส่งสัญญาณย่านความถี่ 2.4GHz

เพื่องานกระจายเสียงแบบไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สำหรับการใช้งานได้ ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
ใช้งานย่านความถี่ 2.4 GHz
มีใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคมจาก กทช.
สัญญาณระบบอนาล็อก (Analog)
  กระจายสัญญาณแบบรอบตัว (Broadcast)
ไม่จำกัดจำนวนตัวรับ
ระบบควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติ
รัศมีการใช้งาน ในอาคาร 10-50 เมตร ในสถานที่โล่ง 200-300 เมตร หรือมากกว่า
*สำหรับระยะทางที่ไกลออกไปขึ้นอยู่กับความสูง ชนิดของสายอากาศ (Antenna)
 
ราคา 9000 บาท (รวม VAT 7%)

Model: WR-1100

WR 1100
คุณลักษณะ (Features) Datasheet WR-1100
เครื่องรับสัญญาณย่านความถี่ 2.4GHz  
เพื่องานกระจายเสียงแบบไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สำหรับการใช้งานได้ ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป
 
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
ใช้งานย่านความถี่ 2.4 GHz
สัญญาณระบบอนาล็อก (Analog)
  รับสัญญาณแบบรอบตัว (Broadcast)
WR 1100
ระบบควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติ
กำลังขยายเสียง 40W
รัศมีการใช้งาน ในอาคาร 10-50 เมตร ในสถานที่โล่ง 200-300 เมตร หรือมากกว่า
  *สำหรับระยะทางที่ไกลออกไปขึ้นอยู่กับความสูง ชนิดของสายอากาศ (Antenna)
 
ราคา 7000 บาท (รวม VAT 7%)

Model: AN-05OM

AN-05OM
คุณลักษณะ (Features)  
สายอากาศเพื่อการรับส่งสัญญาณแบบรอบตัว (Omni)
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
ใช้งานย่านความถี่ 2.4 GHz
อัตราการขยาย 5 DBi
   
ราคา 1,100 บาท (รวม VAT 7%)

Model: AN-08Y

AN-08Y
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-08Y
สายอากาศเพื่อการรับส่งสัญญาณแบบทิศทาง (Direct)  
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
ใช้งานย่านความถี่ 2.4 GHz
  อัตราการขยาย 8 DBi
 
ราคา 1,800 บาท (รวม VAT 7%)

Model: AN-15Y

AN-15Y
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-15Y
สายอากาศเพื่อการรับส่งสัญญาณแบบทิศทาง (Direct)  
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
  ใช้งานย่านความถี่ 2.4 GHz
อัตราการขยาย 15 DBi
 
ราคา 2,500 บาท (รวม VAT 7%)

Model: AN-09OM

AN-09OM
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AN-09OM
สายอากาศเพื่อการรับส่งสัญญาณแบบรอบตัว (Omni)  
   
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)  
ใช้งานย่านความถี่ 2.4 GHz  
อัตราการขยาย 9 DBi  
ราคา 2,200 บาท (รวม VAT 7%)