ระบบกระจายเสียงไร้สาย แบบดิจิตอล (Audio Network System 2.4 GHz)

Audio Network System


			

Model: AT-300

AT-300
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AT-300
เครื่องเข้ารหัส (Encoder) สัญญาณเสียงระบบดิจิตอล (Digital)

เพื่องานกระจายเสียงแบบมีสายและไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สามารถใช้งานได้ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป
 
  คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
AT-300
เข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ Analog to Digital
มาตรฐานการส่งข้อมูลบน IP Protocol
ควบคุมการเปิดปิดผ่าน Zone Control
ควบคุมการเปิดปิดผ่าน Software
  ตรวจสอบการทำงานผ่าน LED
  ทำงานร่วมกับ AR-300, AR-200
  สามารถยึดเข้ากับ Rack 19”
  การใช้งานง่าย (Easy maintenance)
  ประสิทธิภาพสูง (High performance)
  ประยุกต์ใช้งานทั้งระบบมีสาย (LAN Network) และไร้สาย 2.4GHz, 5GHz (Wireless LAN)
 
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัท Line: RF Appplication Official

Model: AR-300

AR-300
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AR-300
เครื่องถอดรหัส (Decoder) สัญญาณเสียงระบบดิจิตอล (Digital)  
เพื่องานกระจายเสียงแบบมีสายและไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สามารถใช้งานได้ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป
 
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
  เข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ Digital to Analog
AR-300
มาตรฐานการรับข้อมูลบน IP Protocol
ตั้งค่าการเปิด-ปิด (Zone) ผ่าน Dipswitch
ตรวจสอบการทำงานผ่าน LED
กำลังขยายสัญญาณเสียง 80 วัตต์
ทำงานร่วมกับ AT-300, AT-200
การใช้งานง่าย (Easy maintenance)
ประสิทธิภาพสูง (High performance)
ประยุกต์ใช้งานทั้งระบบมีสาย (LAN Network) และไร้สาย 2.4GHz, 5GHz (Wireless LAN)
   
 
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัท Line: RF Appplication Official

Model: AT-200

AT-200
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AT-200
เครื่องเข้ารหัส (Encoder) สัญญาณเสียงระบบดิจิตอล (Digital)  
เพื่องานกระจายเสียงแบบมีสายและไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สามารถใช้งานได้ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
เข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ Analog to Digital
มาตรฐานการส่งข้อมูลบน IP Protocol
ตรวจสอบการทำงานผ่าน LED
  ทำงานร่วมกับ AR-300, AR-200
AT-200 Bottom
การจ่ายไฟจากภายนอกผ่าน DC Adapter Power Supply
การใช้งานง่าย Easy maintenance
ประสิทธิภาพสูง High performance
ประยุกต์ใช้งานทั้งระบบมีสาย (LAN Network) และไร้สาย 2.4GHz, 5GHz (Wireless LAN)
   
AC Adapter
Accessory  
หม้อแปลงไฟฟ้า AC to DC (Adapter)
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
Input: 220 โวลต์
Output: 12 โวลต์
   
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัท Line: RF Appplication Official

Model: AR-200

AR-200
คุณลักษณะ (Features) Datasheet AR-200
เครื่องถอดรหัส (Decoder) สัญญาณเสียงระบบดิจิตอล (Digital)  
เพื่องานกระจายเสียงแบบมีสายและไร้สาย ในการเผยแพร่ข่าวสาร
สามารถใช้งานได้ทั้งงานราชการและเอกชนทั่วไป
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
เข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ Digital to Analog
มาตรฐานการรับข้อมูลบน IP Protocol
ตรวจสอบการทำงานผ่าน LED
  กำลังขยายสัญญาณเสียง 1 วัตต์
  ทำงานร่วมกับ AT-300, AT-200
AR-200 Bottom
การจ่ายไฟจากภายนอกผ่าน DC Adapter Power Supply
การใช้งานง่าย Easy maintenance
ประสิทธิภาพสูง High performance
  ประยุกต์ใช้งานทั้งระบบมีสาย (LAN Network) และไร้สาย 2.4GHz, 5GHz (Wireless LAN)
 
AC Adapter
Accessory  
หม้อแปลงไฟฟ้า AC to DC (Adapter)
 
คุณลักษณะทางเทคนิค (Specification)
Input: 220 โวลต์
Output: 12 โวลต์
   
สอบถามราคา กรุณาติดต่อบริษัท Line: RF Appplication Official