ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

วิธีการรับสินค้า

ท่านสามารถรับสินค้าได้ 2 วิธีดังนี้

1. รับสินค้าด้วยตนเอง (หลังจากสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
2. บริษัทบริการจัดส่งสินค้า โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง โดยวิธีการจัดส่งมีดังนี้
     2.1 จัดส่งทางไปรษณีย์ (เก็บเงินปลายทาง)
     2.2 จัดส่งโดยบริษัทฯ รับส่งสินค้า

การรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า สินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งถึงลูกค้าทางบริษัท ได้ทำการตรวจเช็คและอยู่ในสภาพพร้อมส่งถ้าสินค้าชิ้นใดชำรุด หรือเสียหาย เมื่อถึงมือลูกค้า อาจเกิดจากการขนส่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยแจ้งให้เราทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ถ้าเกินกำหนด ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวทุกประการ